A website from the Massachusetts Historical Society; founded 1791.
close

Browsing: Papers of John Adams, Volume 13


Search for a response to this letter.

Docno: ADMS-06-13-02-0162-0008-0001

Author: Netherlands, States General of
Recipient: Adams, John
DateRange: 1782-08-22 - 1782-08-29

V. Proposed Amendment to Article 24

Het 24e: Artikel zoude in deezer voege veranderd konnen worden.
By aldien de Vereenigde Staaten van America t’eeniger tyd nodig mogten vinden, om by den Koning of Keizer van Marocco of Fez, mitsgaders by de Regeeringen van Algiers,1 Tunis of Tripoli, of by eenige van dezelve, Negotiatien te entameeren tot het verkrygen van Paspoorten ter beveiliging van hunne Navigatie op de Middelandsche Zee, zoo belooven Haar Hoog Mog., op het aanzoek van Hoogstgedagte Vereenigde Staaten, die Negotiatien door middel van hunne by den voorsz Koning of Keizer en Regeeringen resideerende Consuls op de favorabelste wyse te zullen Secondeeren.
Cite web page as: Founding Families: Digital Editions of the Papers of the Winthrops and the Adamses, ed.C. James Taylor. Boston: Massachusetts Historical Society, 2018.
http://www.masshist.org/apde2/