A website from the Massachusetts Historical Society; founded 1791.
close

Browsing: Papers of John Adams, Volume 13


Search for a response to this letter.

Docno: ADMS-06-13-02-0162-0009-0001

Author: Netherlands, States General of
Recipient: Adams, John
Date: 1782-08-29

VI. Amendment to Article 4

De byvoeging in het Slot van Artikel 4 zoude in diervoegen gesteld konnen worden.
En zullen de beide contracteeren de Mogenheeden iederonder hun gebied de nodige voorziening doen, ten einde de respective Onderdaanen en Ingezeetenen van behoorlyke bewysen van Sterfge• { 346 } vallen, waar by dezelve zyn geinteresseerd, voortaan zullen konnen werden gedient.
Cite web page as: Founding Families: Digital Editions of the Papers of the Winthrops and the Adamses, ed.C. James Taylor. Boston: Massachusetts Historical Society, 2018.
http://www.masshist.org/apde2/