Papers of John Adams, volume 13

VI. Amendment to Article 4, 29 August 1782 Netherlands, States General of JA

1782-08-29

VI. Amendment to Article 4, 29 August 1782 Netherlands, States General of Adams, John
VI. Amendment to Article 4
29 August 1782

De byvoeging in het Slot van Artikel 4 zoude in diervoegen gesteld konnen worden.

En zullen de beide contracteeren de Mogenheeden iederonder hun gebied de nodige voorziening doen, ten einde de respective Onderdaanen en Ingezeetenen van behoorlyke bewysen van Sterfge-346vallen, waar by dezelve zyn geinteresseerd, voortaan zullen konnen werden gedient.